Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 29.01.21.

Službeni glasnik broj 1. - 29. siječnja 2021.

Gradsko vijeće

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
2. Odluka o rezerviranim parkirališnim mjestima pravnim i fizičkim osobama - obrtnicima vezano za određene djelatnost
3. Odluka o proglašenja svojstva komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi pješačke ulice (staze) koja spaja ulicu Dr. Ante Starčevića sa ulicom Put od Republike i Vukovarskom ulicom u Dubrovniku
4. Odluka o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Dubrovnika za 2022. godinu
5. Odluka o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva Grada Dubrovnika
6. Mjere socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2021. godinu
7. Program javnih potreba u školstvu Grada Dubrovnika za 2021. godinu
8. Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Dubrovnika za 2021. godinu
10. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2021. godinu
11. Izmjene i dopune Plana korištenja javnim površinama izvan povijesne jezgre
12. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnih poziva Grada Dubrovnika za 2021. godinu
13. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata/programa i manifestacija u području javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2021. godinu
14. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata/programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2021. godinu
15. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika za životno djelo Nikoli Obuljenu
16. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika mr. sc. Maji Nodari
17. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika dr. sc. fra Piju Pejiću
18. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika Družbi sestara franjevki od Bezgrešnog začeća iz Dubrovnika
19. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Zaklade „Blaga djela

Gradonačelnik

20. Ugovor o financiranju uređenja građevinskoga zemljišta za izradbu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Babin kuk u sklopu jedinstvenog postupka izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika i Urbanističkog plana uređenja Babin kuk,
21. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dubrovnika