Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 18.12.20.

Službeni glasnik 16 - 18. prosinca 2020.

Gradsko vijeće

163. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu
164. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu
165. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone „Orašac – Vrtovi sunca“
166. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
167. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
168. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika
169. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku
170. Odluka o cijeni toplog obroka za učenike osnovnih škola na području Grada Dubrovnika
171. Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi prava prvenstva priveza na dijelu neospornog pomorskog dobra, čest. zem. 1170/9 (s.i.1170/2) k.o. Petrovo selo
172. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika „Dubrovački vatrogasci – Dubrovnik“
173. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
174. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini
175. Izmjene i dopune Programa obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2020. godini
176. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2020. godinu
177. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2020. godinu
178. Izmjene i dopune Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Dubrovnik za 2020. godinu
179. Zaključak o prihvaćanja Demografske razvojne strategije Grada Dubrovnika
180. Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik
181. Rješenje o imenovanju ravnateljice Javne ustanove u Rezervat Lokrum
182. Rješenje o ispravci Rješenja o imenovanju ravnatelja Javne ustanove u kulturi Dubrovački simfonijski orkestar

Gradonačelnik

183. Uputa o provođenju kontrola na licu mjesta kod krajnjih korisnika transfera iz proračuna Grada Dubrovnika
184. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2021. godinu
185. Pravilnik o izmjenama i dopunama Provilnika o popisu imovine i obveza Grada Dubrovnika i postupanju s imovinom preuzetom na korištenje
186. Ugovor o financiranju uređenja građevinskoga zemljišta za izradbu Urbanističkog plana uređenja 1.24. „Jakljan“