Zatvaranje prometa Lapadskom obalom 6. rujna

Od ponedjeljka, 6. rujna 2021. izvođač radova na rekonstrukciji Lapadske obale II. faza od Batale do Ekonomskog fakulteta započinje radove na obalnom zidu zbog čega će rampa na ulazu u gradilište biti spuštena, osim za nužni prolaz stanara i poslovnih subjekata koji su prethodno o tome obaviješteni.

 

Moli se oprez prilikom nužnog prolaza s obzirom na to da na gradilištu vrijede uobičajena pravila zaštite na radu.

lijevo
desno