Rezultati izbora vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Rezultati izbora za predstavnika crnogorske nacionalne manjine u Gradu Dubrovniku  i članove vijeća bošnjačke i srpske nacionalne manjine u Gradu Dubrovniku provedene dana 5.svibnja 2019.

Napominje se da će odluka o konačnim rezultatima izbora biti objavljena u skladu s čl. 78. st.3. Zakona o  izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina  kad rezultati izbora postanu konačni u smislu st.1. istog članka.