Ponavljanje drugog postupka javne rasprave za projekt Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Dubrovnika

Grad Dubrovnik je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Dubrovnika, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Dubrovnik, Općina Dubrovačko primorje, Općina Konavle i Općina Župa dubrovačka. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), sukladno kojem će se prijaviti na natječaj za sufinanciranje od strane fondova Europske unije. Projektom se planira izgradnja otvorene pristupne mreže elektroničkih komunikacija sljedeće generacije (NGA).

 

Sukladno uputi NOP-a, NP ponovno pokreće postupak javne rasprave za predmetni projekt, koji će trajati od 01.04.2019. godine do 17.04.2019. godine.

 

Pozivaju se operatori elektroničkih komunikacija na sudjelovanje.

 

Očitovanja operatora zaprimati će se putem elektroničke pošte, tj. dostavom na adresu: javna.rasprava.dubrovnik.nga@dubrovnik.hr.