OBAVIJEST o vremenu i mjestu javnog otvaranja ponuda pristiglih na Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Dubrovnika za razdoblje 2024.-2028. godine

Temeljem točke VII.. Javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Dubrovnika za razdoblje 2024.-2028. godine objavljenog u dnevnom glasilu „Slobodna Dalmacija“, na web stranici Grada Dubrovnika i oglasnoj ploči Grada Dubrovnika, Službenom glasniku Grada Dubrovnika sve od 09. travnja 2024., Povjerenstvo za otvaranje ponuda za Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru objavljuje

 

OBAVIJEST 

o vremenu i mjestu javnog otvaranja ponuda

 

 

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Dubrovnika za razdoblje 2024.-2028. godine objavljenog u dnevnom glasilu „Slobodna Dalmacija“, na web stranici Grada Dubrovnika i oglasnoj ploči Grada Dubrovnika  i Službenom glasniku Grada Dubrovnika sve od 09. travnja 2024.godine s rokom prijave zaključno s danom 24. travnja 2024. provesti će

 

03. svibnja 2024. (petak) u 10,00 sati

 

za mikrolokacije  od red.broja 16  do mikrolokacije red.broja 44 u Konavoskom salonu Grada Dubrovnika, na adresi Pred Dvorom 1, Dubrovnik, I.kat

 

 

Ukoliko se zbog velikog broja pristiglih ponuda u danom roku ne uspiju otvoriti ponude za sve mikrolokacije obavijestit ćemo o novim terminima..

 

 

Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe, što se utvrđuje prije pristupanja otvaranju ponuda predočenjem osobne iskaznice ili punomoći.

 

 

 

Povjerenstvo za otvaranje ponuda