Konačne odluke o rezultatima izbora vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Konačne odluke o rezultatima izbora za predstavnika crnogorske nacionalne manjine u Gradu Dubrovniku  i članove vijeća bošnjačke i srpske nacionalne manjine u Gradu Dubrovniku provedene dana 5.svibnja 2019.