Dio Ulice kardinala Stepinca zbog radova bez rasvjete

Zbog opsežnih radova na izgradnji kolektora oborinske odvodnje i rekonstrukcije javne rasvjete u Ulici kardinala Stepinca, pojedini dijelovi ove ulice, kao i dijelovi pojedinih spojnih ulica na dionici na kojoj se izvode radovi, bit će nekoliko dana bez javne rasvjete.

 

Naime, u sklopu radova uklonjen je dio stupova javne rasvjete i trenutačno se polažu napojni kabeli za novu javnu rasvjetu, te je pojedine dijelove bilo potrebno isključiti iz sigurnosnih razloga. Čim ovaj dio radova bude završen javna rasvjeta ponovno će biti u funkciji.

 

Mole se građani, stanovnici ovog dijela Lapada, za strpljenje dok traju radovi koji će riješiti problem oborinske odvodnje ovog dijela grada, ali i osigurati obnovljenu cestu, nove nogostupe i novu javnu rasvjetu.