Rješenja o pravovaljanoj listi kandidata za izbor članica/članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Dubrovnika donijelo je Rješenje o pravovaljanoj izbornoj listi za izbor članica/članova vijeća bošnjačke i srpske nacionalne manjine, zbirnu listu za izbor članova vijeća bošnjačke nacionalne manjine, pravovaljanu listu za kandidata predstavnika crnogorske nacionalne manjine i Odluku o neodržavanju izbora za vijeće albanske nacionalne manjine na osnovi članka 20. stavak 4. i članka 21. stavak 3. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.