Javni natječaj za podnošenje zahtjeva za davanje stanova u najam na području povijesne jezgre Grada Dubrovnika za obitelji s više djece

Na osnovi odredbe članka  13. Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja obitelji s više djece na području povijesne jezgre Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 15/23) i Zaključka Gradonačelnika Grada Dubrovnika od 01. veljače 2024. godine KLASA: 371-01/24-01/17, URBROJ: 2117-1-01-24-02,  03. veljače 2024. godine objavljuje se

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM

NA PODRUČJU POVIJESNE JEZGRE GRADA DUBROVNIKA ZA OBITELJI

S VIŠE DJECE

 

                      I.        PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

 

 

Predmet Javnog natječaja za podnošenje zahtjeva za davanje stanova u najam na području povijesne jezgre Grada Dubrovnika za obitelji s više djece (dalje u tekstu: Javni natječaj) jest utvrđivanje Liste reda prvenstva o davanju stanova u najam na području povijesne jezgre za obitelji s više djece  (dalje u tekstu: Lista reda prvenstva) temeljem Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja obitelji s više djece na području povijesne jezgre Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 15/23, u daljnjem tekstu; Odluka).

 

 

TEKST JAVNOG NATJEČAJA sa svim obrascima dostupan je ispod ove objave u vezanim dokumentima.