POZIV ZA TESTIRANJE u postupku javnog natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši/a referent/ica I. radi obavljanja vježbeničkog staža-1 izvršitelj/ica u Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19.), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši/a referent/ica I. radi obavljanja vježbeničkog staža-1 izvršitelj/ica u Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika, upućuje:

 

POZIV  NA  TESTIRANJE

 

Dana 20. siječnja 2023. godine (petak) s početkom u 14:00 sati u Maloj vijećnici Grada Dubrovnika, na adresi Pred Dvorom 1, Dubrovnik, I. kat, održat će se postupak provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, a temeljem javnog natječaja  za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši/a referent/ica I. radi obavljanja vježbeničkog staža-1 izvršitelj/ica u Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika