POZIV NA TESTIRANJE u postupku postupka javnog natječaja za prijam u službu vježbenika, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ica I radi obavljanja vježbeničkog staža u Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19.), Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za prijam u službu vježbenika, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ica I radi obavljanja vježbeničkog staža u Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika, upućuje:

 

POZIV  NA  TESTIRANJE

 

Dana 20. siječnja 2023. godine (petak) s početkom u 13:00 sati u Maloj vijećnici Grada Dubrovnika, na adresi Pred Dvorom 1, Dubrovnik, I. kat, održat će se postupak provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, a temeljem javnog natječaja  za prijam u službu vježbenika, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ica I radi obavljanja vježbeničkog staža u Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika.