POZIV NA TESTIRANJE temeljem javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Grada Dubrovnika, Odsjek za opće poslove, Pododsjek za pisarnicu i arhivu, na radno mjesto viši/a referent/ica I – arhivar/ka – 1 izvršitelj/ica

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19.), Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Grada Dubrovnika, Odsjek za opće poslove, Pododsjek za pisarnicu i arhivu, na radno mjesto viši/a referent/ica I – arhivar/ka – 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad od tri mjeseca, upućuje:

 

 

POZIV  NA  TESTIRANJE

 

Dana 22. ožujka 2023. godine (srijeda) s početkom u 14:30 sati u Maloj vijećnici Grada Dubrovnika, na adresi Pred Dvorom 1, Dubrovnik, I. kat, održat će se postupak provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, a temeljem javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Grada Dubrovnika, Odsjek za opće poslove, Pododsjek za pisarnicu i arhivu, na radno mjesto viši/a referent/ica I – arhivar/ka – 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.