Odluka o poništenju javnog natječaja - viši/a savjetnik/ca I za pravna pitanja u Upravni odjel za poslove gradonačelnika