OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA

           

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA

 

Grad Dubrovnik je 5. siječnja 2022. objavio u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Dubrovnika.

 

Cjeloviti sadržaj objavljene obavijesti dostupan je na web stranici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ i u vezanom dokumentu (dolje).

 

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu, Ćira Carića 3, Dubrovnik, soba broj 24, radnim danom od 9 do 12 sati, do isteka roka za podnošenje ponuda, kao i u vezanom dokumentu (dolje).

 

Ponude moraju biti dostavljene, bez obzira na način dostave, do  4. veljače 2022. do 10:00 sati.

 

Otvaranje ponuda održat će se 7. veljače 2022. u 10:00 sati u prostorijama Upravnog odjela za komunalne djelatnost, promet i mjesnu samoupravu, Ćira Carića 3, Dubrovnik. 

 

Otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i stručno povjerenstvo za koncesiju.