Obavijest o ishodu natječajnog postupka - Petra Rudenjak

Temeljem članka 10., stavka 1., točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15 i 69/22) Grad Dubrovnik objavljuje obavijest o ishodu natječajnog postupka za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ica I radi obavljanja vježbeničkog staža u Upravni odjel za proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika, Odsjek za računovodstvo i proračun – 1 izvršitelj/ica objavljenog u („Narodnim novinama“ broj 9/2023) od 25. siječnja 2023. godine, kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika te na web stranici Grada Dubrovnika, završno do 02. veljače 2023. godine.

Temeljem provedenog javnog natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ica I radi obavljanja vježbeničkog staža u Upravni odjel za proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika, Odsjek za računovodstvo i proračun primljena je i raspoređena u službu Petra Rudenjak.