Obavijest o ishodu natječajnog postupka za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ca I u Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Grada Dubrovnika

Temeljem članka 10., stavka 1., točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15 i 69/22) Grad Dubrovnik objavljuje obavijest o ishodu natječajnog postupka za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ca I u Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Grada Dubrovnika – 1 izvršitelj/ica objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 131/2023 od 03. studenoga 2023. godine, kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika te na web stranici Grada Dubrovnika, završno do 13. studenoga 2023. godine.

 

Temeljem provedenog javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ca I u Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Grada Dubrovnika primljen je i raspoređen u službu Ivan Vrhovac.