Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Temeljem članka 10., stavka 1., točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15 i 69/22) Grad Dubrovnik objavljuje obavijest o ishodu natječajnog postupka za prijam u službu na određeno vrijeme radi obavljanja vježbeničkog staža na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ica III za regionalnu i međunarodnu suradnju u Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika – 1 izvršitelj/ica objavljenog u („Narodnim novinama“ broj 109/2022) od 21. rujna 2022. godine, kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika te na web stranici Grada Dubrovnika, završno do 29. rujna 2022. godine.

 

Temeljem provedenog javnog natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme radi obavljanja vježbeničkog staža na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ica III za regionalnu i međunarodnu suradnju u Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika primljena je i raspoređena u službu Aneta Vidak.