Obavijest o ishodu javnog natječaja - Teo Beusan i Nikša Šutalo

Temeljem članka 10., stavka 1., točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15 i 69/22) Grad Dubrovnik objavljuje obavijest o ishodu natječajnog postupka za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto referent/ica – komunalni redar u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika, Odsjek za komunalno redarstvo – 3 izvršitelja/ice objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 54/2024 od 08. svibnja 2024. godine, kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika te na web stranici Grada Dubrovnika, završno do 16. svibnja 2024. godine.

 

Temeljem provedenog javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto referent/ica – komunalni redar u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika, Odsjek za komunalno redarstvo primljeni su i raspoređeni u službu Teo Beusan i Nikša Šutalo.