Obavijest o ishodu javnog natječaja - Pavo Grljević i Mario Zdraulić

Temeljem članka 10., stavka 1., točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15 i 69/22) Grad Dubrovnik objavljuje obavijest o ishodu natječajnog postupka za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto referent/ica – komunalni redar u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika, Odsjek za komunalno redarstvo – 4 izvršitelja/ice objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 59/2023 od 02. lipnja 2023. godine, kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika te na web stranici Grada Dubrovnika, završno do 12. lipnja 2023. godine.

Temeljem provedenog javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto referent/ica – komunalni redar u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika, Odsjek za komunalno redarstvo primljeni su i raspoređeni u službu Pavo Grljević i Mario Zdraulić.