Obavijest o ishodu javnog natječaja - Nikolina Grgas

Temeljem članka 10., stavka 1., točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15 i 69/22) Grad Dubrovnik objavljuje obavijest o ishodu natječajnog postupka za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši/a savjetnik/ca I za urbanizam i prostorno planiranje u Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika - 1 izvršitelj/ica objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 131/2023 od 03. studenog 2023. godine, kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika te na web stranici Grada Dubrovnika, završno do 13. studenog 2023. godine.

Temeljem provedenog javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši/a savjetnik/ca I za urbanizam i prostorno planiranje u Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika primljena je i raspoređena u službu Nikolina Grgas.