Obavijest o ishodu javnog natječaja - Maro Krečak

Temeljem članka 10., stavka 1., točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15 i 69/22) Grad Dubrovnik objavljuje obavijest o ishodu natječajnog postupka za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši/a referent/ica I – arhivar/ka u Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Grada Dubrovnika, Odsjek za opće poslove, Pododsjek za pisarnicu i arhivu – 1 izvršitelj/ica objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 22/2023 od 24. veljače 2023. godine, kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika te na web stranici Grada Dubrovnika, završno do 06. ožujka 2023. godine.

 

Temeljem provedenog javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši/a referent/ica I – arhivar/ka u Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Grada Dubrovnika, Odsjek za opće poslove, Pododsjek za pisarnicu i arhivu primljen je i raspoređen u službu Maro Krečak.