Obavijest o ishodu javnog natječaja - Gloria Cvjetković

Temeljem članka 10., stavka 1., točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15 i 69/22) Grad Dubrovnik objavljuje obavijest o ishodu natječajnog postupka za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ica I za provedbu ITU mehanizma radi obavljanja vježbeničkog staža u Upravni odjel za europske fondove Grada Dubrovnika, Odsjek za provedbu ITU mehanizma (ITU PT) – 1 izvršitelj/ica objavljenog u („Narodnim novinama“ broj 91/2023) od 04. kolovoza 2023. godine, kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika te na web stranici Grada Dubrovnika, završno do 14. kolovoza 2023. godine.

 

Temeljem provedenog javnog natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ica I za provedbu ITU mehanizma radi obavljanja vježbeničkog staža u Upravni odjel za europske fondove Grada Dubrovnika, Odsjek za provedbu ITU mehanizma (ITU PT) primljena je i raspoređena u službu Gloria Cvjetković.