Obavijest o ishodu javnog natječaja - Frano Bazdan

Temeljem članka 10., stavka 1., točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15 i 69/22) Grad Dubrovnik objavljuje obavijest o ishodu natječajnog postupka za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto voditelj/ica Odsjeka u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika, Odsjek za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture – 1 izvršitelj/ica objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 14/2024 od 07. veljače 2024. godine, kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika te na web stranici Grada Dubrovnika, završno do 15. veljače 2024. godine.

 

Temeljem provedenog javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto voditelj/ica Odsjeka u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika, Odsjek za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture primljen je i raspoređen u službu Frano Bazdan.