Obavijest o ishodu javnog natječaja - Fani Begušić

Temeljem članka 10., stavka 1., točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15 i 69/22) Grad Dubrovnik objavljuje obavijest o ishodu natječajnog postupka za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto referent/ica – računovodstveni/a referent/ica u Upravni odjel za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika, Odsjek za provedbu projekata promicanja i održivosti kulturne baštine – 1 izvršitelj/ica objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 143/2023 od 01. prosinca 2023. godine, kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika te na web stranici Grada Dubrovnika, završno do 11. prosinca 2023. godine.

 

Temeljem provedenog javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto referent/ica – računovodstveni/a referent/ica u Upravni odjel za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika, Odsjek za provedbu projekata promicanja i održivosti kulturne baštine primljena je i raspoređena u službu Fani Begušić.