JAVNI NATJEČAJ - za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području grada Dubrovnika za razdoblje 2024.-2028.godine

Na temelju odredbe članka 71.stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br.83/23), članka 18. Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ br.5/24) i članka 48. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ br.2/21) Gradonačelnik Grada Dubrovnika dana 08.travnja 2024. godine raspisuje

 

J A V N I    N A T J E Č A J

za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području

grada Dubrovnika za razdoblje 2024.-2028.godine

 

Predmet Javnog natječaja je dodjela dozvola na pomorskom dobru na području grada Dubrovnika za obavljanje gospodarskih djelatnosti  za razdoblje 2024.-2028.godine sukladno tabelarnom prikazu u nastavku i grafičkom prikazu mikrolokacija i brojeva lokacija koji čini sastavni dio ovoga Javnog natječaja.

 

Grafički dio možete preuzeti na poveznici:

https://cloud.dubrovnik.hr/s/EgcMQwZjeNsTBJ8