Gradski kotar Montovjerna

Gradski kotar Montovjerna

Gradski kotar Montovjerna obuhvaća centralni središnji dio grada, a graniči s gradskim kotarevima Lapadom, Gružom i Pile-Konalom. Na njoj se nalaze Crkva sv. Mihajla, sportska dvorana te poznati dubrovački hoteli, Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik, Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik, područna škola Montovjerna (matična škola je Osnovna škola Lapad), dječji vrtić Palčica, dječji vrtić Petar Pan, te mnoštvo stambenih kuća, zgrada i prodavaonica.

Za građane - izdvajamo

Za građane - izdvajamo