Popis ulica gradskog kotara Montovjerna

 • Alberta Hallera
 • Augusta Šenoe
 • Bana Josipa Jelačića
 • Banjska
 • Blatska
 • Brsečinska
 • Dr. Ante Starčevića od kućnog broja 1 do 43
 • Dr. Ante Šercera od kućnog broja 1 do 3
 • Dr. Vladka Mačeka
 • Dupska
 • Eugena Kvaternika
 • Gabra Rajčevića
 • Gorica Svetoga Vlaha
 • Gromačka
 • Hutovska
 • Ignjata Joba
 • Iva Vojnovića
 • Janjinska
 • Josipa Kosora
 • Kneza Branimira
 • Komajska
 • Korčulanska
 • Kotorska
 • Liechtensteinov Put
 • Marka Marojice
 • Miha Mrnarevića
 • Mihajla Hamzića
 • Miroslava Krleže
 • Nikole Tesle
 • Od Borova
 • Od Gorice
 • Od Hladnice
 • Od Montovjerne
 • Od Svetoga Mihajla od kućnog broja 1 do 39
 • Osojnička
 • Ošljanska
 • Pera Čingrije
 • Pera Rudenjaka od kućnog broja 1 do 9 i 4 do 8B
 • Petra Grubišića
 • Petra Hektorovića
 • Petra Preradovića
 • Prijevorska
 • Vinka Sagrestana
 • Žuljanska