Videonadzor javnih površina Grada Dubrovnika

Javna nabava male vrijednosti

Grad Dubrovnik pokrenuo je otvoreni postupak male vrijednosti za nabavu videonadzora javnih površina Grada Dubrovnika, evidencijski broj nabave: 05-03/22MV.

Obavijest o nadmetanju poslana je na objavu 17. studenog 2022. godine u EOJN pod brojem 2022/S 0F2-0046043, s datumom objave 21. studenog 2022. godine.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 08. prosinca 2022. godine do 10:00 sati.