Radovi rekonstrukcije i proširenja Lapadske obale (II., III. i IV. faza izgradnje)

Javna nabava velike vrijednosti

Grad Dubrovnik pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi, za predmet nabave: Radovi rekonstrukcije i proširenja Lapadske obale (II., III. i IV. faza izgradnje), evidencijski broj nabave: 14-01/20VV.

 

Obavijest o nadmetanju pod brojem: 2020/S 0F2-0036998 poslana je na objavu 13. listopada 2020. godine u Službeni list EU te u Elektronički oglasnik javne nabave s datumom objave 16. listopada 2020. godine.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 09. prosinca 2020. godine do 10:00 sati.