Provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva

Jednostavna nabava

Grad Dubrovnik je pokrenuo postupak jednostavne nabave za predmet nabave "Provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva", evidencijski broj nabave:07-11/23JN.

Poziv na dostavu ponuda objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2023/0BP-04034, a modul za dostavu ponude možete pronaći na sljedećoj poveznici.

 

Ponudu možete dostaviti i putem Elektroničkog oglasnika javne nabave.

 

Rok za dostavu ponuda je 27. studenoga 2023. godine do 11:00 sati.