Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina

Javna nabava male vrijednosti

Grad Dubrovnik je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za predmet: Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina, evidencijski broj  13-01/21MV.

 

Obavijest o nadmetanju poslana je na objavu 09. ožujka 2021. godine u EOJN RH pod brojem: 2021/S 0F2-0009638, s datumom objave 10. ožujka 2021. godine.

 

Krajnji rok za dostavu ponude je 30. ožujka 2021. do 10:00 sati.