Održavanje javne rasvjete u staroj gradskoj jezgri

Javna nabava velike vrijednosti

Grad Dubrovnik pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma, za predmet nabave: Održavanje javne rasvjete u staroj gradskoj jezgri, evidencijski broj nabave: 05-02/21VV.

 

Obavijest o nadmetanju pod brojem: 2021/S 0F2-0036066 poslana je na objavu 06. listopada 2021. godine u Službeni list EU te u Elektronički oglasnik javne nabave s datumom objave 11. listopada 2021. godine.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 08. studenog 2021. godine do 10:00 sati.