Nabava usluga održavanja javne rasvjete u staroj gradskoj jezgri

Javna nabava velike vrijednosti

Grad Dubrovnik je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od dvije godine za nabavu usluga održavanja javne rasvjete u staroj gradskoj jezgri, evidencijski broj nabave: 05-02/19VV.

Obavijest o nadmetanju poslana je na objavu 27. ožujka 2019. godine u EOJN RH  i Službeni list Europske unije pod brojem: 2019/S 0F2-0011508 s datumom objave 01. travnja 2019.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 30. travnja 2019. do 10:00 sati.