Nabava tonera i tinti

Javna nabava male vrijednosti

Grad Dubrovnik je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od 2 godine za nabavu "Tonera i tinti",  ev. broj 02-02/22MV

 

Obavijest o nadmetanju poslana je na objavu 8. srpnja 2022. godine u EOJN RH pod brojem  2022/S 0F2-0027066, s datumom objave 11. srpnja 2022. godine.

 

Krajnji rok za dostavu ponude je 01. kolovoza  2022. do 10:00 sati.