Nabava sustava za uredsko poslovanje

Javna nabava male vrijednosti

Grad Dubrovnik je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora za nabavu "Sustava za uredsko poslovanje"

 

Obavijest o nadmetanju poslana je na objavu 14. listopada 2022. godine u EOJN RH pod brojem  2022/S 0F2-0040693 , s datumom objave 17. listopada 2022. godine.

 

Krajnji rok za dostavu ponude je 4. studenog 2022. do 10:00 sati.