Nabava namještaja i opreme za Područnu školu Montovjerna

Javna nabava velike vrijednosti

Grad Dubrovnik pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi, po grupama, za predmet nabave: Nabava namještaja i opreme za Područnu školu Montovjerna, evidencijski broj nabave: 08-02/19VV.

Obavijest o nadmetanju pod brojem: 2019/S 0F2-0050882 poslana je na objavu 30. prosinca 2019. godine u Službeni list EU te u Elektronički oglasnik javne nabave s datumom objave 02. siječnja 2020. godine.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 18. veljače 2020. godine do 10:00 sati.