Nabava dostavnog vozila

Jednostavna nabava

 

Naručitelj Grad Dubrovnik ovim putem objavljuje poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: Nabava dostavnog vozila za prehranu/robu za dječje vrtiće u okviru projekta "Grad ZA djecu", evidencijski broj nabave 08-11/20JN.

 

Poziv za dostavu ponuda se nalazi na sljedećoj poveznici. Na navedenoj poveznici se nalazi i modul putem kojeg se dostavljaju ponude.

 

Rok za dostavu ponuda je 22. rujna 2020. godine do 10:00 sati. 

 

Izmjena 16. rujna 2020.:

Na osnovu upita zainteresiranog gospodarskog subjekta, Naručitelj je izvršio izmjenu Poziva na dostavu ponuda, na način da su izmjenjene stavke Projektnog zadatka i Obrasca tehničkih specifikacija (izmjene se odnose na minimalan broj zračnih jastuka, kao i na karakteristike radio uređaja).