Modernizacija javne rasvjete grada Dubrovnika

Javna nabava velike vrijednosti

Grad Dubrovnik pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora, za predmet nabave: Modernizacija javne rasvjete grada Dubrovnika, evidencijski broj nabave: 05-01/22VV.

 

Obavijest o nadmetanju pod brojem: 2022/S 0F2-0019412 poslana je na objavu 11. svibnja 2022. godine na Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske te Službeni list Europske Unije (objava broj 2022/S 094-259006) s datumom objave 16. svibnja 2022. godine.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 13. rujna 2022. godine do 09:00 sati.