Izrada strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Dubrovnika

Jednostavna nabava

 

Grad Dubrovnik pokrenuo je postupak jednostavne nabave za Izradu strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Dubrovnika,  evidencijski broj nabave 01-14/22JN.  Rok za dostavu ponuda je 04. svibnja 2022. do 10:00 sati. Poziv na dostavu ponude nalazi se na poveznici

Na istoj poveznici se nalazi i modul za dostavu ponuda.