Izrada projektne dokumentacije multifunkcionalne dvorane Gospino polje

Javna nabava velike vrijednosti

Grad Dubrovnik pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave usluga velike vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora, za predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije multifunkcionalne dvorane Gospino polje, evidencijski broj nabave: 14-01/22VV.

 

Obavijest o nadmetanju pod brojem: 2022/S 0F2-0037877 poslana je na objavu 26. rujna 2022. godine na Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske te Službeni list Europske Unije s datumom objave 29. rujna 2022. godine.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 28. listopada 2022. godine do 09:00 sati.