Građevinski materijal za potrebe gradskih kotareva i mjesnih odbora

Javna nabava velike vrijednosti

Grad Dubrovnik je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma o javnoj nabavi za „Nabavu građevinskog materijala za potrebe gradskih kotareva i mjesnih odbora“, evidencijski broj nabave: 03-05/18VV.

Obavijest o nadmetanju poslana je na objavu 27. prosinca 2018. godine u EOJN RH pod brojem: 2018/S 0F2-0036793 s datumom objave 31. prosinca 2018.

Krajnji rok za dostavu ponude je 29. siječnja 2019. do 10:00 sati.