31. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Sjednica Gradskog vijeća

31. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u  ponedjeljak, 27. srpnja  2020., s početkom u 9:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1.

 

KLASA: 021-05/17-01/01

URBROJ: 2117/01-09-20-31                                                      

Dubrovnik, 17. srpnja 2020.­                                                    

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A -

 

Sazivam  31. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika           

                za ponedjeljak, 27. srpnja  2020., s početkom u 9:00 sati

               ___________________________________________________

 

 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

Za sjednicu se predlaže

D n e v n i  r e d

 

 

1.    Vijećnička pitanja.

 

2.    Prijedlog odluke o raspodjeli financijskog rezultata – prenesenog viška iz 2019. godine.

 

3.    Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

 

4.    Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

 

5.    Prijedlog odluke o dopuni Odluke o utvrđenju raskida Ugovora o koncesiji tvrđave Imperijal, zaključenog između Grada Dubrovnika i Razvoj Golf d.o.o. 25. ožujka 2009. godine.

 

6.    Prijedlog odluke o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi – Dječje igralište „Bosanka“.

 

7.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1) u zoni posebnog prometnog režima.

 

8.    Prijedlog odluke o načinu financiranja troškova uređenja građevinskog zemljišta te izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

 

9.    Prijedlog odluke o dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

 

10.  Prijedlog odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta i narušavanja javnog reda na području Grada Dubrovnika.

 

11.  Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra Grada Dubrovnika.

 

12.  Prijedlog odluke o dopuni Odluke o dodjeli potpora za zapošljavanje pripravnika Grada Dubrovnika.

 

13.  Prijedlog pravilnika o dopuni Pravilnika o subvencioniranju cijene studentske i srednjoškolske autobusne karte na relaciji Dubrovnik- mjesto studiranja i obratno.

 

14.  Prijedlog pravilnika o dopuni Pravilnika o subvencioniranju cijene zrakoplovnih karata na relaciji Dubrovnik-Zagreb i obratno

 

15.  Prijedlog pravilnika o dopuni Pravilnika o subvencioniranju cijene cestarina autoceste A1 za I. skupinu vozila na relaciji Ploče-Zagreb-Ploče.

 

16.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

 

17.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području grada Dubrovnika u 2020. godini.

 

18.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

 

19.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

 

20.  Prijedlog zaključka o oslobađanju plaćanja najamnine i naknade za bespravno  korištenje stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika za socijalno ugrožene osobe za  srpanj, kolovoz i rujan 2020. godine.

 

21.  Prijedlog zaključka o smanjenju svih iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Dubrovnika za srpanj, kolovoz i rujan 2020. godine.

 

22.  Prijedlog zaključka o umanjenju iznosa zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika za kategorije kiosci, kao i stolovi i stolice ispred ugostiteljskih objekata u razdoblju od 1. srpnja do 30. rujna 2020, te oslobađanje od plaćanja u razdoblju od 1. listopada 2020. do 31. ožujka 2021. godine za iste kategorije.

 

23.  Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o zasnivanju prava služnosti zemljišta u svrhu postavljanja FTTC kabineta fiksne mreže sa pripadajućim privodima kabelske kanalizacije do izgrađene fiksne mreže između Grada Dubrovnika i društva Hrvatski Telekom d.d. iz Zagreba.

 

24.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 2464/2 k.o. Dubrovnik površine 43m2.

 

25.  Prijedlog zaključka o sklapanju Aneks I. Sporazuma o suradnji na razvojnom projektu HEP-a za izgradnju infrastrukture za punjenje elektromotornih vozila.

 

26.  Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma o suradnji na razvojnom projektu HEP-a za izgradnju infrastrukture za punjenje elektromotornih vozila broj 1/2020.

 

27.  Prijedlog rješenja o razrješenju Ivice Grileca dužnosti ravnatelja Javne ustanove Rezervat Lokrum.

 

28.  Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove Rezervat Lokrum.

 

29.  Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika i sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Dubrovniku.

 

30.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Dubrovnika za razdoblje 2014. – 2018. godina.

 

 

Prijedlozi akata za 27., 28. i 29. točku predloženog dnevnog reda bit će Vam dostavljeni nakon što ih utvrdi ovlašteni odbor Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

 

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.      

 

           

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.