Zaključak o sufinanciranju programa i projekata udruga za 2019. godinu

Temeljem propisa koji reguliraju dodjelu sredstava udrugama na državnoj i lokalnoj razini te osiguranih sredstava u Proračunu Grada Dubrovnika za 2019, gradonačelnik Grada Dubrovnika raspisao je Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2019. Gradsko vijeće Grada Dubrovnika imenovalo je jedinstveno Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta za sve javne pozive koje raspisuje Grad Dubrovnik te Povjerenstvo za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija za provedbu Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za  2019. godinu

Prihvaćajući prijedlog Povjerenstva, gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je Zaključak o sufinanciranju programa i projekata udruga za 2019., koji objavljujemo u privitku.