Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika Velimiru Staniću u postupku izdavanja lokacijske dozvole