ZAKLJUČAK o postavljanju privremenog zastupnika u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju prometnice (prometnica iza zgrada „Kineski zid“ u Dubrovniku) prema zahtjevu Grada Dubrovnika