Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika u predmetu izdavanja rješenja o utvrđivanju građevnih čestica za dvije zgrade izgrađene na zemljištu katastarske oznake čest.zem. 20/2 k.o. Petrovo Selo