Zaključak o utvrđivanju građevne čestice za stambenu zgradu izgrađenu na čest.zem. 166 i 167 k.o. Gruž