Program i smjernice Gradonačelnika

GRAD PO MJERI GRAĐANA

RJEŠENJE OPSKBRBE PITKOM VODOM ZA SVA KUĆANSTVA NA
PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA

Izgradnjom nedostajuće vodoopskrbne mreže i osiguranjem sanitarne ispravnosti vode te zacjevljenjem hidrotehničkog tunela osigurat ćemo pitku vodu svim kućanstvima na području grada Dubrovnika.

RJEŠENJE SUSTAVA KANALIZACIJE I OBORINSKE ODVODNJE NA
PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA

Izgradnjom nedostajuće kanalizacijske mreže grada Dubrovnika, sanacijom kanalizacijskog sustava stare gradske jezgre, unapredenjem postojećeg kanalizacijskog sustava uz korištenje fondova Europske unije i sredstava Republike Hrvatske dostupnih za izgradnju infrastrukturnog sustava rij±it ćemo sustav kanalizacije i oborinske odvodnje na području grada Dubrovnika.

CJELOVITO PROMETNO RJEŠENJE S NAGLASKOM NA PROMET
U MIROVANJU

Revizijom postojećeg prometnog sustava stvorit ćemo preduvjete za realizaciju cjelovitog infrastrukturnog sustava te ćemo izgradnjom parkirališnih objekata i realizacijom kapitalnih projekata cesta Most — Pobreije i Lapadska obala donijeti cjelovito prometno rješenje koje će omogućiti brii protok prometa u gradu Dubrovniku.

UČINKOVITIJE KORIŠTENJE FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Novcima koje uprihodujemo od spomeničke baštine financirat ćemo izradu projektne dokumentacije i osigurati potreban iznos financiranja odobrenih projekata. Vrijeme je da Grad Dubrovnik, potpomognut europskim novcima, osigura bolju kvalitetu iivota svojim sugradanima.

IZGRADNJA DOMA ZA UMIROVLJENIKE

Kroz svoj radni vijek utkali su svoje znanje i sposobnosti u naš Grad. Došlo je vrijeme da im se odužimo. Našim umirovljenicima osigurat ćemo dodatne smještajne kapacitete izgradnjom doma u Gružu i početkom izgradnje doma ispod Opće bolnice Dubrovnik, a koji bi osim doma imao i dnevni boravak za umirovljenike.

IZGRADNJA KONCERTNE DVORANE

Izgradnja multifunkcionalne dvorane koja odgovara suvremenim potrebama kulturnih djelatnosti i kulturnim interesima omogućit će kvalitetne pripreme, probe i izvedbe glazbenih i drugih ansambala čime će se proširiti kulturna ponuda, a Grad će postati poželjno cjelogodišnje kulturno, a time i turističko odredište.

ULAGANJE U INFRASTRUKTURU ZA POBOLJŠANJE PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA

Predškolske ustanove su mjesto igre, smijeha i radosti. Grad kao osnivač ustanova predškolskog odgoja dugi niz godina ne uspijeva postići pedagoške standarde. No, izgradnjom dva nova vrtića te proširenjem dva postojeća u potpunosti će se ispuniti svi standardi, a time će se opravdati i prestiina titula koju nosimo — Grad prijatelj djeteta.
Sva djeca Grada zaslužuju jednake uvjete odrastanja. Naša obveza je uvesti jednosmjensku nastavu u svim gradskim školama. Stoga ćemo u četverogodišnjem mandatu uvesti jednosmjensku nastavu i omogućiti produženu nastavu do četvrtog razreda osnovne škole.

POTICAJNA STAMBENA IZGRADNJA ZA MLADE I IZGRADNJA
STANOVA ZA BRANITELJE

U nadolazećem četverogodišnjem mandatu izgradit ćemo 130 stanova za mlade obitelji, a koje će Grad korisnicima dati u najam u iznosu od 1.500,00 kuna mjesečno na period od 10 godina. Nakon 10 godina korisnicima navedenih stanova omogućit će se otkup stana umanjen za iznos desetogodišnje najamnine.
Svim braniteljima, koje pripada zakonsko pravo o stambenom zbrinjavanju, Grad Dubrovnik će nakon usvajanja UPU Nuncijata osigurati parcelu s gradevinskom dozvolom. Na taj načn zahvalit ćemo svima onima koji su svoje živote izložili za obranu našeg Grada i Domovine.

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK, BOLNICA OD STRATEŠKOG
INTERESA ZA GRAD DUBROVNIK

Najveći broj korisnika Opće bolnice Dubrovnik dolazi upravo s područja grada Dubrovnika. Stoga će Grad Dubrovnik godišnje osigurati 5 milijuna kuna pomoći za namjensko financiranje te će osigurati 10 stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika za potrebe smještaja liječnika Opće bolnice Dubrovnik.

IZGRADNJA ŠPORTSKOG CENTRA GOSPINO POLJE

Postojeća športska infrastruktura je zastarjela te je nedostatna za razvoj mladih talenata. U nadolazećem četverogodišnjem mandatu uložit ćemo 100 milijuna kuna u športsku infrastrukturu.

SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJOŠKOLCE

Nakon uspješno realizirane mjere besplatnih udibenika osnovnoškolce vrijeme je za sufinanciranje udibenika srednjoškolce u iznosu od 1.000,00 kuna po učeniku.

IZGRADNJA AZILA ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE

Izgradnja azila za napuštene životinje obaveza je Grada Dubrovnika. U periodu od jedne godine izgradit ćemo azil na prihvatljivoj lokaciji koja neće umanjiti kvalitetu života naših sugrađana.