Prijavite se za sudjelovanje na radionicama i predavanjima o gospodarenju otpadom

Grad Dubrovnik u travnju provodi projekt besplatnih edukativno - informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružne ekonomije kojim će obuhvatiti širok spektar ciljanih skupina.

 

Svrha Projekta je provedba aktivnosti koje će doprinijeti podizanju svijesti o važnosti sprječavanja nastanka otpada, ponovne uporabe proizvoda, odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i recikliranja, kao i informiranja stanovništva o infrastrukturi gospodarenja otpadom u Gradu, mogućnostima za odvajanje i zbrinjavanje te poticanja prakticiranja tehnika recikliranja otpada u kućanstvima i tvrtkama.

 

 

Konačni cilj je da lokalno stanovništvo i zajednica stečena i usvojena znanja nastave primjenjivati kroz svakodnevne životne navike i usvajanje odgovornog postupanja s otpadom.

 

Kako bi se navedeno i ostvarilo, organizirat će se i provesti čitav niz predavanja, radionica, prezentacija opreme i rješenja za gospodarenje otpadom i drugih aktivnosti informiranja.

 

Grad Dubrovnik se ovim projektom obraća ciljanim skupinama - građanstvu, odgojno-obrazovnim djelatnicima, djeci i mladima u osnovnoškolskom obrazovanju, turističko-ugostiteljskom sektoru, poduzetnicima i javnim ustanovama, a za svaku od njih pripremaju se cjelodnevne tematske aktivnosti.

 

Sve projektne aktivnosti održat će se od 15. do 29. travnja 2024. u Akademis Academia (Ulica Marka Marojice 2b)  i to sljedećim redoslijedom:

 

15. travnja 2024. godine - Aktivnosti za djelatnike u odgojno - obrazovnim ustanovama

- Registracija, druženje uz kavu i osvježenje // 8:30 - 9:00h

- Predavanje "Vodič kroz održivo gospodarenje otpadom" // 9:00 - 9:45h

- Radionica "Izrada plana gospodarenja otpadom za obrazovne ustanove" // 10:00 - 11:00h

- Predavanje "Mala škola gospodarenja biootpadom u kućanstvima" // 11:15 - 11:45h

- Radionica "Mala škola gospodarenja biootpadom u kućanstvima" // 12:15 - 13:00 h

- Predavanje "Učeničke zadruge i održivo gospodarenje otpadom" // 13:15 - 14:00h

 

Prijave za aktivnosti za odgojn-obrazovne djelatnike vrše se putem poveznice - https://forms.gle/VcrJ55j5ePZQDhW6A

 

16. travnja 2024. godine - Aktivnosti za turističko - ugostiteljski sektor

- Registracija, druženje uz kavu i osvježenje // 8:30 - 9:00h

- Predavanje "Gospodarenje otpadom i održivo poslovanje za iznajmljivače" // 9:00 - 9:45h

- Predavanje "Gospodarenje otpadom i održivo poslovanje u ugostiteljstvu" // 10:00 - 10:45h

- Prezentacija tehnoloških rješenja za održivo gospodarenje otpadom u turističko-ugostiteljskom sektoru // 11:00 - 12:00h

- Radionica "Platno održivog gospodarenja otpadom u turističko-ugostiteljskom sektoru" // 12:15 - 13:00 h

- Radionica "Mala škola gospodarenja biootpadom" // 13:15 - 14:00h

 

Prijave za aktivnosti za turističko - ugostiteljski sektor vrše se putem poveznice - https://forms.gle/ifwh91nywsjf2pi79

 

18. travnja 2024. godine - Aktivnosti za javni sektor

- Registracija, druženje uz kavu i osvježenje // 8:30 - 9:00h

- Predavanje "Vodič kroz održivo gospodarenje otpadom" // 9:00 - 10:00h

- Predavanje "IoT & digitalizacija sustava gospodarenja otpadom" // 10:15 - 11:15h

- Radionica "Zero Waste Office" // 11:30 - 12:15h

- Predavanje "Financiranje zelene tranzicije kroz EU fondove" // 12:30 - 13:15 h

- Radionica "Mala škola gospodarenja biootpadom" // 13:40 - 14:15h

- Predavanje "Zelena javna nabava kao instrument zaštite okoliša" // 14:30 - 15:00

 

Prijave za aktivnosti za javni sektor vrše se putem poveznice - https://forms.gle/RHJ2VhnP9LpMJhkJ9

 

19. travnja 2024. godine - Aktivnosti za djecu vrtićkog i osnovnoškolskog uzrasta

- Registracija, druženje uz kavu i osvježenje // 8:30 - 9:00h

- Radionica "Gospodari otpadom kao profesionalac" // 9:00 - 9:45h

- Radionica "Recikliranje otpadnog papira" // 10:00 - 10:45h

- Radionica "Kreativno recikliranje otpada - plastika, staklo, tekstil" // 11:00 - 11:45h

- Sajam razmjene // 12:00 - 12:45 h

- Radionica "Mala škola gospodarenja biootpadom" // 13:00 - 13:45h

 

Prijave za aktivnosti za djecu vrtićkog i osnovnoškolskog uzrasta vrše se putem poveznice - https://forms.gle/RHJ2VhnP9LpMJhkJ9             

 

22. travnja 2024. godine - Aktivnosti za građanstvo i organizacije civilnog društva

- Registracija, druženje uz kavu i osvježenje // 13:30 - 14:00h

- Predavanje "Vodič kroz održivo gospodarenje otpadom" // 14:00 - 14:45h

- Radionica "Protuzakonito odbacivanje otpad u okoliš i utjecaj otpada na okoliš" // 14:45 - 15:15h

- Predavanje "Mala škola gospodarenja biootpadom u kućanstvima" // 15:30 - 16:00h

- Radionica "Mala škola gospodarenja biootpadom u kućanstvima" // 16:00 - 16:45 h

- Predavanje "Dobra ekonomija otpada" // 17:00 - 17:45h

- Popravljaonica - kako popraviti jednostavne komade odjeće? // 18:00 - 19:30h

 

Prijave za aktivnosti za građanstvo i organizacije civilnog društva vrše se putem poveznice - https://forms.gle/iDrXgwsUDaWfiR1F7

 

29. travnja 2024. godine - Aktivnosti za poduzetništvo i gospodarstvo

- Registracija, druženje uz kavu i osvježenje // 9:30 - 10:00h

- Predavanje "Vodič kroz održivo gospodarenje otpadom za poslovne subjekte" // 10:00 - 10:45h

- Prezentacija tehnoloških rješenja za održivo gospodarenje otpadom za poduzetnike // 11:00 - 12:00h

- Radionica "Zero Waste Office" // 12:15 - 13:00h

- Predavanje "Financiranje zelene tranzicije kroz EU fondove" // 13:15 - 14:00 h

- Radionica "Mala škola gospodarenja biootpadom" // 14:15 - 15:00h

 

Prijave za aktivnosti za poduzetništvo i gospodarstvo vrše se putem poveznice - https://forms.gle/5r75ST9vViL5HtGt9

 

Sve najnovije vijesti i informacije možete pratiti na društvenim mrežama Grada Dubrovnika.

 

Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kroz javni poziv za sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom (JP ZO 3/2023).